سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شعار سال
عملیات جاده سازی در استان سیل زده لرستان
عملیات جاده سازی و اعزام تجهیزات سازمان به استان لرستان و بازدید مدیر عامل سازمان و استاندار محترم از روند اجرایی عملیات بازسازی