سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شعار سال
اداره برنامه ریزی و توسعه منایع انسانی

اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی:

ü تهیه برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت در راستای اهداف حوزه و نظارت بر حسن اجرای پروژه ها مطابق با برنامه زمانبندی آنها.

ü نیازسنجی و برنامه ریزی جهت انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش های لازم در راستای وظایف و ماموریت حوزه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی.

ü همکاری در تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه، اصلاح بودجه، متمم و تفریغ بودجه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات موردنیاز و نظارت بر اجرای آن.

ü نظارت بر پیاده سازی ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب، تطبیق وضعیت نیروی انسانی با آن و نیازسنجی و بکارگیری نیروهای جدید از طریق اداره کل سرمایه انسانی شهرداری.

ü اقدام در جهت توسعه، تعالی، توانمند سازی، ایمنی و بهداشت کارکنان، همچنین انجام مراحل ترفیع، ارتقاء و انتصاب کارکنان طبق مقررات و اختیارات تفویضی.

ü نظارت بر انضباط اداری کارکنان)ورود، خروج، مرخصی، ماموریت و ...( و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.

ü نظارت بر ارتباط اداری حوزه با اشخاص حقوقی یا حقیقی از لحاظ مکاتبات با رعایت مقررات مربوط به مکاتبات اداری و آیین نگارش .

ü بررسی و تجدید نظر در سیستم ها و روش های انجام کار به منظور جلوگیری از دوباره کاری در جهت بهبود و بالندگی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی.

ü نظارت بر امور رایانه ای(سخت افزار، نرم افزار، شبکه و ...( و تامین احتیاجات مربوطه با هماهنگی سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات.

جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی عملکرد سازمانی با هماهنگی حوزه های مرتبط
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/22
تعداد بازدید:
829
Powered by DorsaPortal