سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شعار سال
ادراه مالی و اقتصادی

اداره مالی و اقتصادی:

ü نظارت بر کلیه امور مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری با توجه به ضوابط تعیین شده و اختیارات تفویض شده.

ü بررسی و ارائه طرح های اقصادی متناسب ونیز منابع درآمدی پایدار با همکاری معاونت مالی و اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری.

ü اقدام در جهت جذب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری.

ü تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفریغ بودجه و نظارت بر حسن اجرای آن.

ü کنترل و بررسی صورت وضعیت ها و اسناد مالی.

ü نظارت بر انجام معامله ها و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها.

ü تهیه و کنترل اعتبارهای مصوب و پیش بینی اعتبارهای آینده و کنترل جذب بودجه سال جاری.

ü نظارت بر انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت و نیز تهیه و تنظیم کلیه اسناد معامله و قراردادها.

ü نظارت و مدیریت بر حفظ و نگهداری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول.

ü نظارت بر تعیین نحوه انجام و ارجاع کار و برآورد قیمت کارشناسی برای انجام پروژه ها با رعایت ضوابط مربوطه.

بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمدی پایدار در حوزه کاری سازمان
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/22
تعداد بازدید:
1139
Powered by DorsaPortal