سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شعار سال
معاونت بازآفرینی

شرح وظایف معاونت بازآفرینی فضاهای شهری:

ü اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

ü تدوین راهکارهای مناسب جهت مقاوم سازی ابنیه ناپایدار در بافت های فرسوده.

ü ارتقای کیفیت ساخت و ساز در بافت های فرسوده.

ü تهیه برنامه ها، طرح ها و پژوهش در امر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده.

ü کنترل و نظارت بر تهیه و اجرای طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی در راستای طرح های مصوب بالا دست و سیاست های وزارت متبوع .

ü پیگیری ارتقای کیفیت محیط زندگی شهری با بهبود استانداردهای شهرسازی در محدوده های فرسوده و ناکارآمد شهری .

ü بررسی و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، برنامه های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت و ضوابط، مقررات و دستورالعمل های لازم مرتبط با بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری.

ü پیگیری اصلاح کاربری های نامتناسب با زندگی امروزی شهری و انتقال صنایع مزاحم شهری، زندان ها، پادگان ها و نظایر آن ها .

ü برنامه ریزی جهت شناسایی، بازسازی، نوسازی و بهسازی بافت های قدیمی (فرسوده و تاریخی) با توجه به سیاست های دولت و شورای اسلامی شهر.

ü پیشنهاد ارتقای کیفی بافت های فرسوده و تاریخی براساس نیازها و با توجه به برنامه های توسعه بلند مدت و برنامه ریزی و مناسب سازی فضاهای تاریخی.

ü پیشنهاد تعیین و یا تغییر کاربری اراضی بافت های قدیمی و ارایه طرح های مناسب بهینه سازی محله های مذکور.

ü نظارت بر ارایه احداث تاسیسات و ساختمان های مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرح ها و پروژه های مصوب شهرداری در بافت های قدیمی دارای کاربری وطرح تصویب شده.

ü برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از اراضی مرغوب شهری متروکه و بلااستفاده در محله ها و بافت های قدیمی.

ü نظارت بر شناسایی عناصر مهم فرهنگی، مذهبی، خدماتی، تجاری، مسکونی در بافت های قدیمی و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هریک (قابل حفظ، مرمت، تخریبی و..) به مراجع ذیربط.

ü بررسی و پیشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا و معابر فضاهای جدید شهری در بافت های قدیمی به مراجع ذیربط.

ü نظارت بر شناسایی عناصر شهری تخریبی و جانمایی آن بر روی نقشه و پیشنهاد کاربری به مراجع ذیربط.

ü تهیه و تنظیم شناسنامه فنی ابنیه و تاسیسات تحت تملک شهرداری.

ü بازدید ادواری از ابنیه فنی و تاسیسات شهری، تشخیص تعمیرات مورد لزوم و برنامه ریزی وپیگیری جهت انجام تعمیرات.

ü انجام بازدیدهای مستمر از طرح ها و پروژه های در حال اجرا به منظور شناسایی مسایل و مشکلات و ارایه راهکارهای اصلاحی مناسب به منظور افزایش دوام و طول عمر آن ها و تعویق زمان تعمیرات.

ü تهیه و تنظیم شناسنامه فنی ابنیه و تاسیسات تحت تملک شهرداری.

ü هماهنگی و نظارت بر امور ایمنی عملیات اجرایی و رعایت آیین نامه های ایمنی مرتبط.

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/22
تعداد بازدید:
1114
Powered by DorsaPortal