سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شعار سال
سیاست ها و راهبرد ها

 راهبرد ها  وسیاست ها ی سازمان :
 

1. 1- مدیریت تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی بازآفرینی فضاهای شهری مبنی بر طرح های جامع و تفضیلی از قبیل :

ü حفظ ،تقویت و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده های تاریخی- فرهنگی شهر.

ü بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری.

ü توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و محله های حاشیه ای و اقشار کم درآمد.

ü ساماندهی بافت هیا ناکارآمد روستایی الحاقی به شهر.

ü ساماندهی اراضی ناکارآمد ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهر.

2- مدیریت اجرای پروژه های محرک توسعه بافت و تاسیسات عمومی مورد نیاز آن.

3- حمایت از ساخت و تولید مسکن اجتماعی متناسب با هویت شهری در محدوده های هدف.

4- طراحی و اجرای برنامه های انگیزشی مالی برای تحقق و اجرای طرح ها و برنامه های احیاء ،بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های هدف از قبیل تخفیفات ،تسهیلات و سایر ابزارهای مالی.

5- راه اندازی و تسهیل دفاتر خدمات نوسازی و سایر نهاد های تسهیلگر توسعه محلی و نظارت بر عملکرد آنها.

6- نگهداری و بهره برداری از ابنیه تاریخی شهر و حفظ و احیا منظر تاریخی با هماهنگی سازمانهای ذیربط.

7- مدیریت بر اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و احداث ساختمانها و تاسیسات عمومی مور نیاز شهر.

8- ایجاد سامانه اطلاعات پایش و ارزیابی طرح های بازآفرینی و عمرانی شهر.

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
928
Powered by DorsaPortal