سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شعار سال
تاریخچه سازمان

تاریخچه سازمان


سازمان عمران شهرداری رشت بعنوان بازوی قدرتمند و اجرایی شهرداری کلانشهر رشت در در تیر ماه سال 1383 باستناد ماده 84 قانون شهرداریها و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و با توجه به وظایف اساسی شهرداری مندرج در ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری و نیز مفاد ماده 111 قانون شهرداری و اصلاحیه های بعدی آن و با رعایت سایر قوانین مربوطه، با تهیه و تنظیم اساسنامه ای مدون و آئین نامه مالی مشخص با شخصیت حقوقی مستقل و با گردآوری کارشناسان مجرب و توانمند و پرسنل قوی در شهر رشت شروع به فعالیت نموده و تا بحال نیز در کنار سایر فعالیتهای دیگر اقدام به اجرای پروژه های عظیم شهرداری نموده است. این سازمان هم اکنون نیز افتخار اجرای اهم پروژه های عمرانی در سطح کلانشهر رشت را دارد سازمان عمران از سازمانهای وابسته به شهرداری کلانشهر رشت بوده که نوع فعالیت آن عمرانی ، خدماتی ، تولیدی و همچنین تهیه و تامین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری با گرایش درآمد زایی در ارتباط با وظایف عمرانی و محوله به شهرداری و سازمان می باشد . با توجه به اینکه بافت های تاریخی و فرسوده و ناکارآمد شهری جرئی از پیکره و بدنه ی این شهر هستند و کالبد و ساختار این محدوده ها در معرض تهدیدات بنیادی بوده و نیازمند تشخیص مسایل ، چالش ها و ساماندهی آنهاست، از این رو سیاست ها و تصمیم شهرداری رشت مبنی بر ساماندهی بافتهای تاریخی و ناکارآمد شهری سازمان نوسازی و بهسازی از سال 1394 تاسیس گردید و در ابتدای سال 1395 با سازمان عمران ادغام و نام سازمان به عنوان سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری تعیین گردید.

این سازمان با رعایت مقررات موضوعه در زمینه های مختلف فعالیت دارد که اهم آنها عبارتند از: احداث تاسیسات و کارخانجات آسفالت ،کارخانه شن و ماسه ،کارگاه تولیدات بتنی، جداول، کف پوش، سنگ بلوک ،صندلیهای بتنی و ... جهت نیازهای موجود در سطح شهر رشت میباشد . همچنین اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری اعم از پروژه های مطالعاتی و نظارتی مرمت بناهای تاریخی ، برنامه ریزی و طراحی شهری ،ساماندهی مناطق اسکان غیر رسمی و بافت فرسوده ، روکش خیابانهای سطح شهر، لکه گیری مکانیزه با دستگاه آسفالت تراش و نیز بازگشایی خیابانها ومسیر های جدیدی که در حد توان اجرایی این سازمان باشد انجام می گیرد. ضمن اینکه کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات ، زمین و تاسیساتی که از طرف شهردار ی کلانشهر رشت با رعایت مقررات و آیین نامه مالی در اختیار این سازمان قرار دارد در نهایت متعلق به شهرداری رشت بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
886
Powered by DorsaPortal